Sgiliau Gofal a Datblygu yw'r prif gorff sy'n mynd ag ymchwil i'r gweithlu ac arfau arloesol ar gyfer ein sector ni yn eu blaenau yn y DU. Mae Sgiliau Gofal a Datblygu yn gweithio mewn partneriaeth gydag ystod o sefydliadau ymchwil, cyflogwyr a chyrff eraill yn y sector er mwyn deall yn well yr heriau sy'n wynebu ein sector, a gweithio i ddatblygu datrysiadau iddynt.