Buddsoddi yn y gweithlu

Os ydych yn gweithio, neu am weithio, mewn gofal cymdeithasol, gwaith cymdeithasol neu wasanaethau plant yn y DU, yna ni yw'r Cyngor Sgiliau Sector i chi. Nod Sgiliau Gofal a Datblygu yw eich bod chi, y gweithlu, yn gweithio ar lefel fyd-eang. Er mwyn gwneud hynny, mae angen i'ch cyflogwyr roi'r sgiliau a'r wybodaeth i chi wneud eich swydd yn rhagorol, a gallu datblygu'ch gyrfa a'i symud yn ei blaen a bod yn falch ohoni. Byddwn yn gwybod bod ein gwaith wedi llwyddo pan fydd y bobl sy'n darparu'r gwasanaethau hanfodol hyn yn cael eu parchu gan y boblogaeth a'u bod yn ymddiried ynoch am y gwaith a wnewch.

Datblygu gweithlu sy'n fedrus a chymwys

Rydym am eich helpu chi i wneud eich swydd orau y gallwch. Bydd cyfeirio at ein codau ymarfer a'n safonau galwedigaethol cenedlaethol (SGC) o gymorth i chi ddeall y safonau gofynnol y dylech fod yn gweithio tuag atynt, yn dibynnu ar eich swydd. Ewch at adran 'Gyrfaoedd Gofalu' (Ffurfio Gyrfaoedd mewn Gofal) ein gwefan i ganfod mwy am safonau a chymwysterau.

Proffesiynoli'r gweithlu: Rheoleiddio a chofrestru

Mae'n ofynnol i weithwyr cymdeithasol ar draws y DU ac i weithwyr gofal cymdeithasol (yng Nghymru, Gogledd Iwerddon a'r Alban) gofrestru gyda'r cynghorau gofal yn eu gwlad eu hunain. Mae hyn yn ein cynorthwyo i gynyddu amddiffyn pobl sy'n defnyddio gwasanaethau gwaith cymdeithasol a gofal cymdeithasol, codi safonau ymarfer a chodi hyder y cyhoedd yn y sector. Mae'r Gofrestr hefyd yn eich gosod chi fel gweithwyr gofal cymdeithasol ar dir tebyg i weithwyr proffesiynol gwasanaethau cyhoeddus eraill fel meddygon ac athrawon. I ganfod mwy am sut i gofrestru, cliciwch ar y dolenni a ganlyn: