Gwella profiadau defnyddwyr gwasanaethau a'u gofalwyr

Ar hyn o brydmae tua 70% o boblogaeth y DU yn bobl sy'n defnyddio'r gwasanaethau a ddarperir gan y sector Sgiliau Gofal a Datblygu Ac wrth i'r boblogaeth heneiddio, mae hyn ar gynnydd. Mae'r bobl sy'n defnyddio'r gwasanaethau a'u gofalwyr, yn fwy nag erioed, yn gyfranogwyr gweithredol o ran darpariaeth, hyfforddiant a chyflogaeth mewn gofal cymdeithasol a gwaith cymdeithasol. Nid derbynwyr goddefol gwasanaethau mohonynt bellach. Mae Sgiliau Gofal a Datblygu wedi ymgysylltu'n helaeth gyda defnyddwyr gwasanaethau dros y blynyddoedd, ac mae'ch safbwyntiau chi wedi llunio'n gweithgareddau fel eu bod yn adlewyrchu eich anghenion, popeth sydd eisiau arnoch a'ch dyheadau.

Mae Sgiliau Gofal a Datblygu wedi datblygu cynhyrchion niferus i gynorthwyo'r sawl sy'n gweithio yn eich gwasanaethau i fod â'r cyfarpar i allu gwneud hynny yn y ffordd ddiogelaf a gorau. Er enghraifft, drwy Sgiliau Gofal a Datblygu gallwch gael mynediad at y 'safonau galwedigaethol cenedlaethol' (NOS) sy'n disgrifio'r safon y dylai pobl mewn amryw o swyddi fod yn gweithio ati. Gallwch gynnig adborth neu gwynion i'n partneriaid cyflawni sy'n rheoleiddio'r gweithlu, yn enwebu gweithwyr cymdeithasol, gweithwyr gofal neu weithwyr plant rhagorol am wobrau, neu gallwch ymuno ag un o'n paneli i helpu'n uniongyrchol gyda llunio ein strategaethau a'n cynlluniau datblygu'r gweithlu.