Eich cyflwyno chi i'ch opsiynau gyrfaol

Gofal yw un o'r meysydd cyflogaeth cyflymaf ei dwf yn y DU, gyda mwy a mwy o bobl angen ein gwasanaethau. Ni fu erioed gymaint o gyfleoedd gyrfa gwych. Rydym am eich helpu chi i wneud penderfyniadau gwybodus ynglŷn â gyrfa mewn gofal.

Rydym yn byw mewn byd o newid parhaus; mewn cymdeithas lle mae mwy a mwy ohonom allan o waith a phob un ohonom yn byw'n hirach nag erioed o'r blaen. Mae ein hanghenion yn newid; mae ein gofynion yn cynyddu. Mae pob un ohonom am fyw mewn cymdeithas sy'n iach, yn llewyrchus, yn ddioddefgar, yn ddiogel, yn deg ac yn gynhwysol. Felly wrth i strwythur a chymhlethdod ein cymdeithas newid mae'n rhaid i'r gofal a'r cymorth rydym yn eu darparu i unigolion agored i niwed, plant a'u teuluoedd newid hefyd.

Ydych chi'n symud i'r DU o wlad arall ac am weithio mewn gwaith cymdeithasol neu ofal? Neu a ydych chi yma'n barod, ac am gael gyrfa mewn gwaith cymdeithasol neu ofal? Ewch i adran Gyrfaoedd mewn gofal y wefan hon Ffurfio Gyrfaoedd mewn Gofal  a'n gwefan 'Gyrfaoedd Gofal' Gofal yn Galw Dylai'r rhain roi'r wybodaeth a'r cysylltiadau i chi ddechrau arni. Canfyddwch sut y gallai gyrfa mewn gofal fod yn waith am oes i chi. Pob lwc!

Gwybodaeth Ddefnyddiol: