Trosolwg: Hysbysu a thywys dysgwyr

Mae Sgiliau Gofal a Datblygu yn gweithio ym mhob gwlad yn y DU i ddatblygu cymwysterau sy'n galluogi pobl i ddysgu - a phrofi eu bod wedi dysgu - y pethau sy'n cyfrif go iawn ar gyfer gofal neu gefnogi o ansawdd uchel.

Mewn rhai rhannau o'r DU, mae'n rhaid i bobl gael cymhwyster penodol os ydynt am weithio mewn swydd neilltuol.

Mae angen i weithwyr cymdeithasol gwblhau un o'r graddau Gwaith Cymdeithasol a gynigir gan bron i 100 o brifysgolion a cholegau ar draws y DU.

Efallai y bydd angen i weithwyr gofal / gweithwyr cymorth gwblhau cymhwyster penodol (fel SVQ neu Ddiploma) gan ddibynnu ar ble maent yn gweithio yn y DU.

Cynhwysir y mathau hyn o gymwysterau yn aml mewn Prentisiaethau (gweler adran 'Gyrfaoedd mewn Gofal' y wefan hon) [Ffurfio Gyrfaoedd mewn Gofal].

Rydym yn gweithio'n agos gyda chyrff sy'n cynnig y cymwysterau mae pobl angen i gael gyrfa mewn gwaith gofalu a chefnogi, neu waith cymdeithasol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am SVQs, Diplomâu, Graddau a chymwysterau eraill yn yr adran Gyrfaoedd Gofal y wefan yma